Αρχική_Σελίδα Εμείς Υπηρεσίες Τιμές Επικοινωνία Συνεργάτες


Με έδρα την Ελλάδα, η ΒΑΒΕL Translations
είναι μια μεταφραστική εταιρεία
προσαρμοσμένη και δομημένη για το Διαδίκτυο

Έχουμε τη δυνατότητα να αναλαμβάνουμε μεταφράσεις
που άπτονται σχεδόν όλων των θεμάτων και αυτό λόγω της πείρας
και του εύρους συνεργασίας με ειδικευμένους στα αντίστοιχα
θέματα μεταφραστές με μητρική τους γλώσσα την γλώσσα-στόχο.

Η συνεργασία μας με  εξωτερικούς (freelance) μεταφραστές,
διερμηνείς και εμπειρογνώμονες μας επιτρέπει
να μειώσουμε το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών μας

Ακόμα ο συντονισμός και η επιμέλεια των κειμένων προς παράδοση
και των άλλων παρεμφερών δραστηριοτήτων
μας επιτρέπει να εγγυώμεθα την μέγιστη αποτελεσματικότητα
στον συντομότερο δυνατό χρόνο
και στις πλέον συμφέρουσες οικονομικά τιμές.

Η παρουσία μας στο διαδίκτυο διευκολύνει την απρόσκοπτη
και ταχύτατη ανταλλαγή δεδομένων επιτρέποντάς μας
να παράσχουμε χαμηλού κόστους αλλά υψηλής ποιότητας
μεταφραστικές υπηρεσίες στους πελάτες μας σε παγκόσμιο δίκτυο

Στις μέρες μας, το να στέλνετε  τα μηνύματά  σας
στην γλώσσα του πελάτη αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία
και αποτελεί ένα επιπλέον πλεονέκτημα για μια επιχείρηση.

Σκοπός μας είναι,μέσω της συνεργασίας  με τους πελάτες μας,
να τους βοηθήσουμε να καταστήσουν τη  γλώσσα
μια γέφυρα επικοινωνίας , ένα επιπλέον εργαλείο ανάπτυξης
της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.


Copyright © 2010 www.babel.gr
Designed by Scarabee