Αρχική_Σελίδα Εμείς Υπηρεσίες Τιμές Επικοινωνία Συνεργάτες


Χαμηλό κόστος
Βέλτιστη απόδοση

Η πρότυπη σελίδα είναι η μονάδα μέτρησης
που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό
των τιμών των μεταφράσεων και είναι ισοδύναμη
με ένα έγγραφο που απαρτίζεται από 250 λέξεις χονδρικά. 
Το κόστος σελίδας ποικίλλει ανάλογα με την γλώσσα,
τον χρόνο παράδοσης και τη θεματολογία  του εγγράφου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία  παρακαλούμε απευθυνθείτε
στη κάτωθι  ηλεκτρονική μας διεύθυνση

info@babel.gr

Αφού εκτιμήσουμε τα έγγραφά σας  θα σας απαντήσουμε,
το συντομότερο δυνατό σχετικά με το κόστος
και το χρόνο παράδοσης του προς μετάφραση κειμένου
και χωρίς καμία επιβάρυνση από τη πλευρά σας.


Copyright © 2010 www.babel.gr
Designed by Scarabee