Αρχική_Σελίδα Εμείς Υπηρεσίες Τιμές Επικοινωνία Συνεργάτες


Ο επαγγελματισμός, η ευελιξία,
η αποτελεσματικότητα και το χαμηλό κόστος
είναι τα κύρια ανταγωνιστικά μας προσόντα .

Είμαστε ο ιδανικός  συνεργάτης σας στη μετάφραση εγγράφων,
εμπορικής αλληλογραφίας, τεχνικών εγχειριδίων,
φυλλαδίων, διαφημιστικού υλικού, κλπ.

Είμαστε σε θέση να προσφέρουμε στους πελάτες μας,
εταιρείες και ιδιώτες, μια πλήρη σειρά υπηρεσιών μετάφρασης,
είτε πρόκειται για μετάφραση ενός ηλεκτρονικού μηνύματος,
μιας προσωπικής επιστολής, είτε ενός εκτενούς  έργου χιλιάδων λέξεων.

Χάρη σε μια επιλεγμένη ομάδα μεταφραστών είμαστε σε θέση
να καλύψουμε τις ανάγκες σας εντός των χρονικών ορίων
που επιθυμείται και στα πλαίσια των όρων της κάθε συμφωνίας.

Στα μεγάλα έργα ανατίθεται ο συντονισμός τους σε ένα  υπεύθυνο επιμέλειας
και συντονισμού ο οποίος και μεριμνά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου project
από την στιγμή της πρώτης επαφής με τον εντολοδόχο - πελάτη
μέχρι την στιγμή της τελικής παράδοσης του έργου.

Μεταφράζουμε:

• προσπέκτους
• καταλόγους
• φυλλάδια
• εμπορική αλληλογραφία
• εμπορικά έγγραφα
• κείμενα συμβάσεων
• τεχνικά εγχειρίδια
• νομικά έγγραφα
• ιατρικά κείμενα
• διαφημιστικό υλικό


Copyright © 2010 www.babel.gr
Designed by Scarabee